søndag 16. oktober 2011

Lekse 43: Kristi annet komme


The Ascension av Brian Jekel
I tusener av år har etterfølgere av Jesus Kristus sett fram til Jesu annet komme som en tid med fred og glede.

I søndagsleksen denne uken, ledet Nina oss gjennom kapittel 43 i Evangeliets prinsipper som omhandler Kristi annet komme.
Her er noen sitater som ble gjennomgått.

«Å være en rettferdig kvinne i denne jords avslutningsfase, før vår Frelsers annet komme, er et spesielt edelt kall. Den rettferdige kvinnes styrke og innflytelse i dag kan være ti ganger større enn den kunne være i roligere tider. Hun er blitt plassert her for å hjelpe til med å berike, beskytte og verne om hjemmet, som er samfunnets grunnleggende og edleste institusjon. Andre institusjoner i samfunnet kan vakle og endog svikte, men den rettferdige kvinne kan bidra til å redde hjemmet, som kanskje blir det siste og eneste tilfluktssted som enkelte dødelige vil vite om midt i storm  og ufred.» 
(President Spencer W. Kimball  «Søstrenes privilegier og ansvarsområder», Lys over Norge)


Er dere forberedt, trenger dere ikke frykte. L&P 38:10
Selv om vi ikke kan endre det faktum at Det annet komme vil finne sted, og vi ikke vet det nøyaktige tidspunkt, kan vi sette fart i vår egen forberedelse og prøve å påvirke mennesker rundt oss til å forberede seg.

Mormons bok forteller oss at «dette liv … er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud. Denne livsdag er dagen menneskene har til å utføre sitt arbeide» (Alma 34:32).Hva om dagen for hans komme var i morgen? Hvis vi visste at vi skulle møte Herren i morgen – ved for tidlig død eller at han uventet kom – hva ville vi da gjøre i dag? Hvilke bekjennelser ville vi komme med? Hva ville vi slutte å gjøre? Hvilke uoverensstemmelser ville vi gjøre opp? Hvem ville vi tilgi? Hvilke vitnesbyrd ville vi bære? Hvis vi ville gjøre dette da, hvorfor ikke nå? Hvorfor ikke søke fred mens fred kan oppnås? Hvis våre forberedelseslamper er nesten tomme, så la oss straks begynne å fylle dem igjen. En pakke med et timelig forråd for 72 timer kan vise seg å være verdifull for utfordringene på jorden, men som de uforstandige jomfruer til sin store sorg lærte, er en pakke med åndelig beredskap for 24 timer av større og mer varig verdi. Dallin H. Oaks  - Forberedelse til Det annet komme, april 2004


 Five that were wise av Walter RaneNina sier: Et av de vakreste profetiene jeg kjenner, er fra Jesaja 9:6,7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under,
Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
 Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike.
Opplysninger som ble delt på åpningen:
Vi ønsker velkommen til Hjelpeforeningsaktivitet torsdag 27.oktober i kirken kl. 18.30Vi setter litt fokus på mødre, familien, hjemmet og våre kreative egenskaper. Ta med deg en middagsoppskrift på en rett som er en favoritt hjemme hos deg!


Lørdag 22.oktober er det orgelkurs i Sandvika.

Neste søndag, 23.oktober, har Primærbarna sitt årlige nadverdsmøteprogram.
Ta gjerne med en venn!

Søndag 30.oktober er det Stavskonferanse.


Oslo stav arrangerer Familie og ekteskapsdag for alle voksne medlemmer i kirken lørdag 5.november.
Arrangementet vil finne sted i kirkebygget på Romerike. Mer informasjon kan du finne her.

Søndag 27.november har Hjelpeforeningen sin årlige Besøkende lærerinner-konferanse.
Mer informasjon kommer senere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar