søndag 9. oktober 2011

Lekse 42: Innsamlingen av Israels hus

Søster Linda Nystad ledet oss gjennom ukens lekse, kapittel 42 i  Evangeliets prinsipper.

Her er et utdrag fra noe av det vi snakket om:
Gud samler sine barn gjennom misjonærarbeid.
Etter hvert som folk får kunnskap om Jesus Kristus, tar imot frelsens ordinanser og holder de medfølgende pakter, blir de «paktens barn» (3. Nephi 20:26).

Han har viktige grunner til å samle sine barn.

Han samler dem så de kan:
- lære evangeliets læresetninger
- forberede seg til å møte Frelseren når han kommer tilbake
- bygge templer og utføre hellige ordinanser for forfedre som døde uten å ha fått denne muligheten


Han samler dem for at de:
- skal kunne styrke hverandre og være forenet i evangeliet
- finne beskyttelse mot ond innflytelse i verden


Han samler dem også for at de skal kunne forberede seg til å dele evangeliet med andre

Misjonslederen vår var innom med en oppfordring til oss alle om å strekke ut en hånd til de vi savner på møtene våre. Vi vet at sjeler er av stor verdi i Guds øyne. Inviter gjerne søstre og venner til å delta på Hjelpeforeningens aktiviteter. Vi minner også om utfordringen om å dele Mormons bok med venner og bekjente! Stå på!

Andre opplysninger:
Trenger du tørrmelk? Ta kontakt med søster Isaksen for praktisk informasjon.


Hold av lørdag 5.november! Da vil Oslo stav arrangere Familie og ekteskapsdag for alle voksne medlemmer i kirken. Arrangementet vil finne sted i kirkebygget på Romerike. Mer informasjon kan du finne på http://www.oslostav.org/

Søster Finnerud informerte også litt om salg av billetter til Jul i toner.
Julekonserten vil finne sted i Drammen menighet 18.desember.
Også i forbindelse med denne konserten, vil du kunne finne oppdatert informasjon på nettstedet http://www.julitoner.no/

Det nærmer seg også tiden for Primærs nadverdsmøteprogram, så de neste to søndagene, vil Hjelpeforeningen være i Primærrommet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar