Besøkende lærerinnerBesøkende lærerinner gir kvinner anledning til å våke over, styrke og undervise hverandre.
Ved hjelp av besøkende lærerinner kartlegges kort- og langsiktige behov blant søstrene og deres familier.

Besøkende lærerinner blir godt kjent med og glad i hver enkelt søster, hjelper henne å styrke sin tro, og yter tjeneste. De søker personlig inspirasjon for å kunne vite hvordan de skal håndtere de åndelige og timelige behovene til hver enkelt søster de har fått ansvar for å besøke.

Besøkende lærerinner tar hensyn til den enkelte søsters individuelle behov og omstendigheter, og har regelmessig kontakt med dem de har ansvar for. Når et personlig besøk ikke er mulig, kan besøkende lærerinner ringe, skrive brev eller e-post, eller bruke andre midler til å våke over og styrke søstre.
Når det passer, gir besøkende lærerinner et budskap med utgangspunkt i evangeliet. Disse budskapene kan hentes fra det månedelige besøkende lærerinners budskap i  Liahona eller fra Skriftene.
Besøkende lærerinner yter barmhjertighetstjeneste i forbindelse med sykdom, død og andre spesielle omstendigheter.