Til styrke for hjem og familie
All undervisning og alle aktiviteter i Hjelpeforeningen, har som mål å styrke hjem og familier.
På denne siden vil vi legge ut tips til nettsteder og oppbyggende aktiviteter.