Om hjelpeforeningenHjelpeforeningen er en verdensomspennende kvinneorganisasjon med over fire millioner medlemmer.

Formål

Hjelpeforeningen forbereder kvinner for det evige livs velsignelser ved å hjelpe dem å øke sin tro og personlige rettskaffenhet, styrke hjem og familie og hjelpe de trengende. Hjelpeforeningen oppfyller disse formålene gjennom undervisning i evangeliet på søndagene, andre møter i Hjelpeforeningen, besøkende lærerinner og velferds- og barmhjertighetstjeneste.

Historie

Profeten Joseph Smith organiserte Hjelpeforeningen 17. mars 1842. Han forklarte at Hjelpeforeningen var organisert for å «hjelpe de fattige, de som ingenting hadde, enker og foreldreløse, og realisere alle oppløftende formål» (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 447).

I tillegg sa han at «kvinnenes Hjelpeforening skal ikke bare hjelpe de fattige, men også frelse sjeler» (Læresetninger – Joseph Smith, 447).

Det meste av Hjelpeforeningens arbeid i dag består i «å se til sin egen og alle Kirkens kvinnelige medlemmers åndelige velferd» (Joseph F. Smith i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith [1998], 186).
Hjelpeforeningen var «guddommelig opprettet, guddommelig bemyndiget, guddommelig innstiftet [og] guddommelig forordnet av Gud» (Joseph F. Smith i Læresetninger – Joseph F. Smith, 185). 
Hjelpeforeningen har møte hver søndag.  Alle medlemmer av Hjelpeforeningen i menigheten og gjester kan være til stede.  Hvert møte innbefatter vanligvis preludium, åpningssalme og -bønn, undervisning i evangeliet, avslutningssalme og -bønn, samt postludium.