søndag 13. januar 2013

Lekseplan for 2013

I 2013 skal vi studere læresetninger fra kirkens femte president, Lorenzo Snow
Oppdatert lekseplan finner du her.
Ta kontakt dersom du ikke har fått lekseboken.