søndag 15. januar 2012

Lekseplan for 2012I 2012 skal vi studere læresetninger fra kirkens åttende president, George Albert Smith.
Oppdatert lekseplan finner du her.
Ta kontakt dersom du ikke har fått lekseboken.

Hjelpeforeningen 170 år


17.mars 2012 er det 170 år siden Hjelpeforeningen ble organisert.
I forbindelse med jubileet, inviteres søstre til å delta i Hjelpeforeningens aktiviteter gjennom året ved for eksempel å:
Organisere og oppmuntre til tempelarbeid

Invitere venner til aktiviteter i kirken
Lese boken Døtre i mitt rike
Gå ut som besøkende søstre
Dele vitnesbyrd og skrive personlig historie
Delta i lokale tjenesteprosjekt


I forbindelse med jubileet er det laget et bokmerke.