Lekseplan

Leksene i 2013 er hentet fra oktoberkonferansen 2012 som du finner i Liahona i novemberutgaven eller på kirkens nettsider.

Vi skal også studere Læresetninger fra kirkens presidenter - Lorenzo Snow.

Du kan laste ned lekseboken som app, lese på nett her eller i lekseboken som du får i kirken.

 
LEKSE
KILDER
6.1
Budskap fra presidentskapet
 
13.1
Lær ved tro
Kapittel 1:
Læresetninger LS
20.1
Dåp
Kapittel 2:
 
Læresetninger LS
27.1
"Om anger og forsetter"
Dieter F. Uchdorf
Liahona nov/12
Generalkonferansen
3.2
Budskap fra presidentskapet
 
10.2
Vi må omvende oss hele livet
og fortsette å utvikle oss innen sannhetens prinsipper
Kapittel 3:
 Læresetninger LS
17.2
Styrket ved
 Den hellige ånds kraft
Kapittel 4:
 Læresetninger LS
24.2
"Gleden ved å forløse de døde"  Richard D. Scott
Liahona nov/12
Generalkonferansen
3.3
Budskap fra presidentskapet
 
10.3
De trofastes strålende fremtid
Kapittel 5:
 Læresetninger LS
17.3
Bli fullkommen for Herren
Bedre og bedre dag for dag
Kapittel 6:
 
Læresetninger LS
24.3
"Deres prøvede tro"
Neil L. Andersen
"For jeg lever, og dere skal leve"  Shayne M. Bowen
Liahona nov/12
Generalkonferansen
31.3
Emne fastsettes av biskopsråd
 
7.4
Generalkonferanse
 
14.4
Trofast i prøvelser:
Frem fra skyggen og inn i strålende solskinn
Kapittel 7:
 Læresetninger LS
21.4
Ransak meg Gud,
og kjenn mitt hjerte
Kapittel 8:
 
Læresetninger LS
28.4
"Se andre slik de kan bli"  Thomas S. Monson
Liahona nov/12
Generalkonferansen
5.5
Budskap fra presidentskapet
 
12.5
Hellige familieforhold
Kapittel 9:
 Læresetninger LS
19.5
Kom til templene
Kapittel 10:
 
Læresetninger LS
26.5
"Det første og største bud"  Jeffrey R. Holland
Liahona nov/12
Generalkonferansen
2.6
Budskap fra presidentskapet
 
9.6
Jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg
Kapittel 11:
 
Læresetninger LS
16.6
Tiende, en lov for vår beskyttelse og fremgang
Kapittel 12:
 
Læresetninger LS
23.6
"Tempelstandard" 
Scott D. Whitting
Liahona nov/12
Generalkonferansen
30.6
Emne fastsettes av biskopsråd