fredag 4. november 2011

Hjelpeforeningsaktivitet med tema "Mødre"


Torsdag 27.oktober inviterte Hjelpeforeningen til en aktivitet med tema "Mødre".
Vi startet nede i primærrommet der tre kvinner i ulike aldre og livssituasjoner delte noen tanker. Michelle, en fremtidig mor, Christy, en småbarnsmor og May Britt som er bestemor, rørte oss alle med de fine innleggene sine.

May Britt oppfordret alle til å skrive dagbøker og leste utdrag fra en av sine personlige opptegnelser slik at våre etterkommere kan bli kjent med oss. Vi har fått lov å gjengi litt av det hun leste:
"Jeg må visst skrive ned de tanker jeg har i kveld. Jeg er så takknemlig og glad for evangeliet og den ektheten som er i det. Bunnsolid, det kan ikke veltes. Det er fylt med håp og tro. Det er enkelt og jordnær, men også himmelsk. Det er som barndommen. Det er elsk din neste som deg selv. Gjør godt mot alle. Det er Jesus Kristus, hva han var og er. Beviset på at mennesket kan herske over seg selv og sine svakheter, forandre seg, tro på at en virkelig kan det og tro på løftet Jesus ga; at vi kan bli fullkomne slik som han er. Jeg vil bli slik som han. Han er min Herre og mester. Ingenting kan måle seg mot ham. Det er i hans nærhet jeg vil tilbringe livet og evigheten. Det er ikke tvil i min sjel. Det er livets håp. Mitt håp.


Etter samlingen nede, fordelte vi oss på ulike stasjoner. Monica Finnerud delte råd om matvarelager og hadde med en samling som egner seg for de som vil starte opp, Marit Pedersen bakte deilige horn på kjøkkenet og delte oppskriften med oss, Nina Nystad hadde en stasjon med tips til matpakker og det var flere som tok utfordringen og lagde kreative tallerkner. Og så var det en ordrebus og en stasjon der vi delte idèer til familiens hjemaften.


Takk til Julie og Veronica som ledet oss gjennom en variert og innholdsrik kveld!

onsdag 19. oktober 2011

Eplepai med vaniljekrem

Neste torsdag inviterer vi til Hjelpeforeningsaktivitet.
Denne kvelden ønsker vi at alle tar med seg en oppskrift som de kan dele med oss andre. Her er en oppskrift på eplepai med vaniljekrem:

250 g smør
250 g hvetemel
150 g sukker
1 pk vaniljekrem
4 epler
 
Smuldre smør, hvetemel og sukker sammen til en deig.
Del deigen i to og trykk den ene halvparten i en form.
Ha i oppskjærte epler og ta vaniljekremen oppå.
Fordel resten av paideigen på toppen i små klumper.
Stekes på 180 c i 40-50 min.

Vi gleder oss til å se hvilken oppskrift du tar med! 

tirsdag 18. oktober 2011

Gransk Skriftene

Søk lærdom fra Skriftene:

Jeg elsker Bibelen, dens læresetninger, dens lærdom og ånd. Jeg elsker Det gamle testamentes overbevisende, kraftfulle historier og dets store profeter som vitner om Kristi komme. Jeg elsker Det nye testamentes beretninger om apostlenes reiser og mirakler og Paulus’ brev. Fremfor alt elsker jeg dets øyenvitneskildringer av vår Frelser Jesu Kristi ord og eksempel og forsoning. Jeg elsker det perspektiv og den fred man får ved å lese Bibelen.
Eldste M. Russel Ballard, Miraklet Den Hellige Bibel, aprilkonferansen 2007

Kong James' bibelen er 400 år

Kong James' bibel (King James Version, KJV) er en engelsk bibeloversettelse som begynte i 1604 og ble fullført i 1611 av Den engelske kirke. Den ble trykket av kongens trykker, Robert Barker. Dette var den tredje offisielle oversettelse til engelsk.
Kongen utvalgte 54 personer til å arbeide med oversettelsen. De holdt på i syv år. Oversettelsen kom ut første gang i 1611. Den ble deretter sett på som standardutgave i Storbritannia i flere århundrer. Siden har det kommet ut nye utgaver hvor språket har blitt modernisert. Kong James' bibel er fortsatt en av de mest solgte bibeloversettelsene blant engelsktalende.

I forbindelse med 400 års jubileet har BYU produsert en serie i tre deler som dokumenterer livene til de kvinner og menn som ofret for fremkomsten av Bibelen.
Serien er på engelsk og første del av serien som varer i underkant av en time, kan du se her.

Hvis du ønsker å fordype deg enda mer i studier rundt dette temaet og kan forstå engelsk, kan du finne mye spennende lesestoff her.

mandag 17. oktober 2011

Familiehistorier

Mandag kveld er familiekveld.
En koselig aktivitet i høsttiden kan være å skrive litt i din egen dagbok.
Hva med å sette av noen minutter på hjemaften til å skrive ned opplevelser og minner?
De minste kan jo tegne noe de har opplevd den siste uken.
Du kan skrive litt om en av dine forfedre eller familiemedlemmer som du har lært noe av.
Kanskje også noen har lyst til å dele noen tanker eller opplevelser med de andre i familien?
Over en god kopp kakao. :)
Høstfargene ute innbyr til fotografering. Ta med kamera ut i naturen og ta et portrett- eller familiebilde, da vel.
Nedenfor er et bilde av en dagbok-kurv. Veldig lurt!
Dagbokkurv fra bloggen My Mix of Six

Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene.» 

søndag 16. oktober 2011

Om håp og tro på din åndelige reise


På nadverdsmøtet i dag, delte biskopen denne fortellingen:
I 1851 sluttet Mary Murray Murdoch seg til Kirken i Skottland som 67 år gammel enke. Hun var en liten kvinne, bare 120 cm høy og knapt 40 kg tung, men hun fødte åtte barn, og seks av dem levde opp. På grunn av hennes størrelse kalte barn og barnebarn henne kjærlig for “lille besta”. Hennes sønn John Murdoch og hans hustru ble medlem av Kirken og reiste til Utah i 1852, sammen med sine to små barn. Til tross for familiens egne strabaser, sendte John fire år senere sin mor nok penger til at hun kunne slutte seg til familien i Salt Lake City.

Med et håp som var mye større 
enn hennes lille kropp, tok Mary fatt på den krevende reisen til Utah i en alder av 73 år. Etter å ha kommet seg trygt over  Atlanteren, havnet hun i det ulykksalige Martins håndkjerrekompani. 

Den 28. juli tok disse håndkjerrepionerene fatt på reisen vestover. Dette
kompaniets lidelser er velkjente. Av de 576 medlemmene i kompaniet døde nesten en fjerdedel før de nådde Utah. Flere ville ha omkommet om det ikke var for redningsaksjonen som ble organisert av  president Brigham Young, da vogner og forsyninger ble sendt til de hellige som satt fast i snøen.

Mary Murdoch døde 2. oktober 1856 nær Chimney Rock i Nebraska. Her måtte hun gi tapt for utmattelse, kulde og reisens strabaser. Hennes skjøre kropp kunne ganske enkelt ikke tåle de fysiske påkjenningene de hellige ble utsatt for. Idet hun klamret seg til livet, tenkte hun på sin familie i Utah. Denne trofaste pionerkvinnens siste ord var: “Fortell John at jeg døde med ansiktet vendt mot Sion.”
(Se 
Kenneth W. Merrell, Scottish Shepherd: The Life and Times of John Murray Murdoch, Utah Pioneer [2006], 34

Lekse 43: Kristi annet komme


The Ascension av Brian Jekel
I tusener av år har etterfølgere av Jesus Kristus sett fram til Jesu annet komme som en tid med fred og glede.

I søndagsleksen denne uken, ledet Nina oss gjennom kapittel 43 i Evangeliets prinsipper som omhandler Kristi annet komme.
Her er noen sitater som ble gjennomgått.

«Å være en rettferdig kvinne i denne jords avslutningsfase, før vår Frelsers annet komme, er et spesielt edelt kall. Den rettferdige kvinnes styrke og innflytelse i dag kan være ti ganger større enn den kunne være i roligere tider. Hun er blitt plassert her for å hjelpe til med å berike, beskytte og verne om hjemmet, som er samfunnets grunnleggende og edleste institusjon. Andre institusjoner i samfunnet kan vakle og endog svikte, men den rettferdige kvinne kan bidra til å redde hjemmet, som kanskje blir det siste og eneste tilfluktssted som enkelte dødelige vil vite om midt i storm  og ufred.» 
(President Spencer W. Kimball  «Søstrenes privilegier og ansvarsområder», Lys over Norge)


Er dere forberedt, trenger dere ikke frykte. L&P 38:10
Selv om vi ikke kan endre det faktum at Det annet komme vil finne sted, og vi ikke vet det nøyaktige tidspunkt, kan vi sette fart i vår egen forberedelse og prøve å påvirke mennesker rundt oss til å forberede seg.

Mormons bok forteller oss at «dette liv … er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud. Denne livsdag er dagen menneskene har til å utføre sitt arbeide» (Alma 34:32).Hva om dagen for hans komme var i morgen? Hvis vi visste at vi skulle møte Herren i morgen – ved for tidlig død eller at han uventet kom – hva ville vi da gjøre i dag? Hvilke bekjennelser ville vi komme med? Hva ville vi slutte å gjøre? Hvilke uoverensstemmelser ville vi gjøre opp? Hvem ville vi tilgi? Hvilke vitnesbyrd ville vi bære? Hvis vi ville gjøre dette da, hvorfor ikke nå? Hvorfor ikke søke fred mens fred kan oppnås? Hvis våre forberedelseslamper er nesten tomme, så la oss straks begynne å fylle dem igjen. En pakke med et timelig forråd for 72 timer kan vise seg å være verdifull for utfordringene på jorden, men som de uforstandige jomfruer til sin store sorg lærte, er en pakke med åndelig beredskap for 24 timer av større og mer varig verdi. Dallin H. Oaks  - Forberedelse til Det annet komme, april 2004


 Five that were wise av Walter RaneNina sier: Et av de vakreste profetiene jeg kjenner, er fra Jesaja 9:6,7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under,
Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
 Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike.
Opplysninger som ble delt på åpningen:
Vi ønsker velkommen til Hjelpeforeningsaktivitet torsdag 27.oktober i kirken kl. 18.30Vi setter litt fokus på mødre, familien, hjemmet og våre kreative egenskaper. Ta med deg en middagsoppskrift på en rett som er en favoritt hjemme hos deg!


Lørdag 22.oktober er det orgelkurs i Sandvika.

Neste søndag, 23.oktober, har Primærbarna sitt årlige nadverdsmøteprogram.
Ta gjerne med en venn!

Søndag 30.oktober er det Stavskonferanse.


Oslo stav arrangerer Familie og ekteskapsdag for alle voksne medlemmer i kirken lørdag 5.november.
Arrangementet vil finne sted i kirkebygget på Romerike. Mer informasjon kan du finne her.

Søndag 27.november har Hjelpeforeningen sin årlige Besøkende lærerinner-konferanse.
Mer informasjon kommer senere.

søndag 9. oktober 2011

Lekse 42: Innsamlingen av Israels hus

Søster Linda Nystad ledet oss gjennom ukens lekse, kapittel 42 i  Evangeliets prinsipper.

Her er et utdrag fra noe av det vi snakket om:
Gud samler sine barn gjennom misjonærarbeid.
Etter hvert som folk får kunnskap om Jesus Kristus, tar imot frelsens ordinanser og holder de medfølgende pakter, blir de «paktens barn» (3. Nephi 20:26).

Han har viktige grunner til å samle sine barn.

Han samler dem så de kan:
- lære evangeliets læresetninger
- forberede seg til å møte Frelseren når han kommer tilbake
- bygge templer og utføre hellige ordinanser for forfedre som døde uten å ha fått denne muligheten


Han samler dem for at de:
- skal kunne styrke hverandre og være forenet i evangeliet
- finne beskyttelse mot ond innflytelse i verden


Han samler dem også for at de skal kunne forberede seg til å dele evangeliet med andre

Misjonslederen vår var innom med en oppfordring til oss alle om å strekke ut en hånd til de vi savner på møtene våre. Vi vet at sjeler er av stor verdi i Guds øyne. Inviter gjerne søstre og venner til å delta på Hjelpeforeningens aktiviteter. Vi minner også om utfordringen om å dele Mormons bok med venner og bekjente! Stå på!

Andre opplysninger:
Trenger du tørrmelk? Ta kontakt med søster Isaksen for praktisk informasjon.


Hold av lørdag 5.november! Da vil Oslo stav arrangere Familie og ekteskapsdag for alle voksne medlemmer i kirken. Arrangementet vil finne sted i kirkebygget på Romerike. Mer informasjon kan du finne på http://www.oslostav.org/

Søster Finnerud informerte også litt om salg av billetter til Jul i toner.
Julekonserten vil finne sted i Drammen menighet 18.desember.
Også i forbindelse med denne konserten, vil du kunne finne oppdatert informasjon på nettstedet http://www.julitoner.no/

Det nærmer seg også tiden for Primærs nadverdsmøteprogram, så de neste to søndagene, vil Hjelpeforeningen være i Primærrommet.

Tid for refleksjon


Mørke høstkvelder kan gi rom for meditasjon og refleksjon. 
Håper du vil finne glede og fred når du studerer taler fra kirkens generalkonferanse forrige helg. 
Talene kan du både lytte til og lese her.

På faste- og vitnesbyrdsmøtet i dag, ble det delt en liten historie som understreker viktigheten av at vi er bevisst på at vi består av legeme og ånd. 

"For noen år siden skulle Dalai Lama holde et foredrag i New York. 5.000 mennesker hadde kommet for å høre på ham og satt allerede på plass før flyet hans hadde landet. Sikkerhetsvaktene som skulle frakte ham til arenaen, satt og ventet. 
Så lander flyet endelig, og Dalai Lama kommer langsomt gående gjennom utgangen, for så å sette seg ned på nærmeste benk. Han lukker øynene og holder håndflatene mot hverandre. Sikkerhetsvaktene blir enda mer stresset når de tenker på folkemengden som sitter og venter. 
Tilslutt tar en av dem mot til seg og sier "Unnskyld, herr Dalai Lama, men vi har det litt travelt....". 
Dalai Lama ser opp på sikkerhetsvakten og svarer rolig:
"Jeg har landet, men ikke sjelen min, så jeg må vente på den." 


La oss gi næring til vår ånd og fryde oss over Skriftene.

tirsdag 4. oktober 2011

Hobbykveld i kirken

Linn Therese er en skikkelig kreativ dame i menigheten vår. Og hun er så snill at hun deler sine talenter med oss andre og inviterer til hobbykvelder. Tirsdag kveld møttes vi i kirken for å pynte gresskar. Christy guidet oss trygt gjennom prosessen. 
Og jammen var det mange ivrige og flinke jenter som gikk løs på oppgaven med godt humør!

Her er Linn Therese godt i gang med å tegne av mønster på gresskaret sitt. 
Og etter halvannen time med flott innsats, stod det ferdig pyntede gresskar på rekke og rad.
Høsten er en herlig tid med flotte farger og mangfold. Det søteste gresskaret, ser du nok her!
Tusen takk for en fin kveld med godt oppmøte! Det var superkoselig!

Her er et utdrag fra en tale av Dieter F.  Uchtdorf som heter "Lykke, deres arv".
Ønsket om å skape noe er en av menneskesjelens dypeste lengsler. Uansett talenter, utdannelse, bakgrunn eller evner har vi alle et naturlig ønske om å skape noe som ikke fantes fra før. Alle kan skape noe. Man trenger ikke penger, posisjon eller innflytelse for å kunne skape noe som er betydningsfullt eller vakkert. Skapelse gir dyp tilfredsstillelse.  Vi utvikler oss selv og andre når vi tar «uorganisert materie» i våre hender og former den til noe vakkert.

Dere tror kanskje ikke dere har talenter, men det er feil, for vi har alle talenter og gaver, hver eneste av oss. Grensene for vår kreativitet strekker seg langt utover begrensningene av et lerret eller et ark, og trenger ingen pensel, penn eller pianotangenter. Skapelse innebærer å tilveiebringe noe som ikke fantes før – fargerike hager, harmoniske hjem, familieminner, strømmende latter. Hvis dere fremdeles ikke føler at dere kan skape noe, begynn i det små. Prøv å se hvor mange smil dere kan skape, skriv et takkebrev, lær en ny ferdighet, velg dere et rom eller sted og forskjønn det.

Skapelse

søndag 2. oktober 2011

Besøkende lærerinners budskap for oktober

Månedens budskap for besøkende lærerinner heter Hvis vi ikke tviler der vi kan lese et utdrag fra Mormons bok om Helamans unge hær og deres mødre.


Her er noen utdrag fra budskapet:
  • Utfordrende tider krever sterke foreldre og forbilder.
  • Når vi vet hvem vi er og hvem Gud er og vi har inngått pakter med ham, vil vi - i likhet med Helamans unge hærs mødre - øve innflytelse til det gode.
  • Helamans 2600 soldater ble påvirket av en mor, men disse mødrene handlet ikke alene.
    Sammen med andre rettferdige menn og kvinner må disse mødrene ha forenet sin tro og sitt eksempel for å undervise om kraften i pakter.
  • En kjærlig himmelsk Fader åpnet en utvei så disse foreldrene kunne holde sin pakt og bevare sin frihet.
  • Når vi hedrer våre pakter, kan vår himmelske Fader forberede veien for oss.
  • Gjennom forsoningen kan vi hente styrke i vanskelige og nedslående tider.

Velkommen til bloggen vår for alle søstre i Hjelpeforeningen i Drammen

Her ønsker vi å dele opplysninger og tanker som kan være til hjelp og styrke for søstre i menigheten vår.