tirsdag 18. oktober 2011

Gransk Skriftene

Søk lærdom fra Skriftene:

Jeg elsker Bibelen, dens læresetninger, dens lærdom og ånd. Jeg elsker Det gamle testamentes overbevisende, kraftfulle historier og dets store profeter som vitner om Kristi komme. Jeg elsker Det nye testamentes beretninger om apostlenes reiser og mirakler og Paulus’ brev. Fremfor alt elsker jeg dets øyenvitneskildringer av vår Frelser Jesu Kristi ord og eksempel og forsoning. Jeg elsker det perspektiv og den fred man får ved å lese Bibelen.
Eldste M. Russel Ballard, Miraklet Den Hellige Bibel, aprilkonferansen 2007

Kong James' bibelen er 400 år

Kong James' bibel (King James Version, KJV) er en engelsk bibeloversettelse som begynte i 1604 og ble fullført i 1611 av Den engelske kirke. Den ble trykket av kongens trykker, Robert Barker. Dette var den tredje offisielle oversettelse til engelsk.
Kongen utvalgte 54 personer til å arbeide med oversettelsen. De holdt på i syv år. Oversettelsen kom ut første gang i 1611. Den ble deretter sett på som standardutgave i Storbritannia i flere århundrer. Siden har det kommet ut nye utgaver hvor språket har blitt modernisert. Kong James' bibel er fortsatt en av de mest solgte bibeloversettelsene blant engelsktalende.

I forbindelse med 400 års jubileet har BYU produsert en serie i tre deler som dokumenterer livene til de kvinner og menn som ofret for fremkomsten av Bibelen.
Serien er på engelsk og første del av serien som varer i underkant av en time, kan du se her.

Hvis du ønsker å fordype deg enda mer i studier rundt dette temaet og kan forstå engelsk, kan du finne mye spennende lesestoff her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar